Støttede projekter

Center for forskning i familiedyrs velfærd

Fonden har gennem en årrække givet bidrag til drift af; Center for forskning i familiedyrs velfærd ved Professor Peter Sandøe ved Københavns Universitet. 

Bidraget er årligt på kr. 1.800.000- du kan læse mere om centret her

Læs mere her

Husdyrenes Vel Dyreinternat – Fyn

Drift af dyreinternatet – stigende udgifter til dyrlæge og medicin. Internatet er støttet med kr. 50.000.

Du kan læse mere om dyreinternatet her

Læs mere her

Grønlandske slædehunde

En mobil og midlertidig (forhåbentlig tilbagevendende) dyrlægeklinik i Grønlands slædehundedistrikt i foråret 2023.

4 måneders frikøb til at færdiggøre et tiltrængt videnskabeligt værk i form af en ph.d.-afhandling om slædehundenes sundhed, vilkår og velfærd.

Projektet er støttet med kr. 600.000 og drives af Emilie U. Andersen-Ranberg og Rikke Langebæk  

Læs mere her

ZOO København

Kr. 1.000.000 i tilskud til fremtidig dyrlægeklinik og biodiversitetshus

Læs mere her

Dyrevelfærd

Fonden støtter forskning i dyrevelfærd samt personer eller organisationer, der bekæmper mishandling eller vanrøgt af dyr.

Herunder støtte til formål, der støtter indplacering af husdyr (kæledyr), der (midlertidigt) er uanbringelige, samt støtte til delvis betaling af ubemidlede ældre personers dyrelægeregning.