Skibsreder Per Henriksen, R. & Hustrus Fond blev stiftet af Skibsreder Per Henriksen og hans ægtefælle Vivi Henriksen i 2005.

Fonden er almennyttig og støtter blandt andet følgende formål:

  • Socialt dårligt stillede elever på eller udgået fra Det Kgl. Vajsenhus
  • Uforskyldt dårligt stillede danske statsborgere i Danmark
  • Lunge- og hjertepatienter samt diabetesramte
  • Lægevidenskabelig forskning inden for lunge-, hjertekar- og diabetessygdomme
  • Dyrevelfærd