Støttede personer og projekter

Enkeltpersoner
Der er i 2023 udbetalt støtte til i alt 400 enkeltpersoner, med et samlet støttebeløb på kr. 1.300.000.


Det Kgl. Vajsenhus med kr. 1.930.000 

Støtte til fripladser og social normering på fritidshjemmet og inklusionspædagogisk støtte samt støtte til særlig læseindsats på skolen.

Du kan læse mere om Det Kgl. Vajsenhus her:

Læs mere her

AHL Fonden og foreningen Aarhuskolonien med kr. 250.000
Til børns ferieophold på Aarhuskolonien i 2023

Du kan læse mere om Aarhuskolonien her:

Læs mere her

Enkeltpersoner

Fonden støtter enkeltpersoner, som opfylder et af nedennævnte overskrifter:

Det Kgl. Vajsenhus
Nuværende og tidligere elever

Økonomisk trang
Uforskyldt socialt dårligt stillede danske statsborgere bosat i Danmark

Patienter
Patienter med lungesygdom, hjertesygdom eller diabetes

Endvidere støttes organisationer der opfylder en af ovennævnte formål