Støttede personer og projekter

Enkeltpersoner
Der er i 2022 udbetalt støtte til i alt 350 enkeltpersoner, med et samlet støttebeløb på kr. 1.300.000.


Organisationer
PUK – politiets ungdomsklub med kr. 100.000 

Inklusion og fastholdelse af børn og unge på tværs i det geografisk definerede område, der henholder sig svarende til Københavns Politikreds. Aktiviteterne i projektet skal skabe sunde fællesskaber og relationer både internt de unge imellem og til de voksne fagpersoner/politifolk. Politifolkene skal hermed forsøge at udvikle de unges forståelse for samarbejde, moral, etik, normer, værdier og socialt ansvar og arbejde på at opbygge et tæt samarbejde med familierne til de unge, for derigennem at få fremkaldt et fornuftigt netværk og fundament for de unges videre tilværelse. 

Du kan læse mere om Politiets Ungdomsklub her:

Læs mere her

AHL Fonden og foreningen Aarhuskolonien med kr. 250.000
Til børns ferieophold på Aarhuskolonien i 2022

Du kan læse mere om Aarhuskolonien her:

Læs mere her

Enkeltpersoner

Fonden støtter enkeltpersoner, som opfylder et af nedennævnte overskrifter:

Det Kgl. Vajsenhus
Nuværende og tidligere elever

Økonomisk trang
Uforskyldt socialt dårligt stillede danske statsborgere bosat i Danmark

Patienter
Patienter med lungesygdom, hjertesygdom eller diabetes

Endvidere støttes organisationer der opfylder en af ovennævnte formål

Skibsreder Per Henriksen,R og hustrus fond

Bredgade 6, 4. sal1260 København K

Telefon: +45 9116 6010sekretariat@perhenriksensfond.dkCVR nr.: 29274134

[/vc_column][/vc_row_inner]