Støtte 2023

Alment

250.000 kr. til AHL Fonden (Foreningen Aarhus Kolonien) til børns ferieophold ti Aarhuskolonien i 2023

271.000 kr. til enkeltpersoner der opfylder betingelserne for støtte jævnfør Fondens vedtægter. 


Dyrevelfærd

200.000 kr. til færdiggørelse af Phd om slædehundenes sundhed, vilkår og velfærd. 

400.000 kr. til mobil dyreklinik i Sisimiut og Ilulissat i foråret 2023. Dyreklinikken skal primært tilse og behandle slædehunde, samt skabe interesse for dyrlægefaget i Grønland. 

 

Dyrevelfærd

Fonden støtter forskning i dyrevelfærd samt personer eller organisationer, der bekæmper mishandling eller vanrøgt af dyr.

Herunder støtte til formål, der støtter indplacering af husdyr (kæledyr), der (midlertidigt) er uanbringelige, samt støtte til delvis betaling af ubemidlede ældre personers dyrelægeregning.